High performance digital motion controller

R.J. van der Kruk (Corresponding author), John Scannell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Some development aspects of a high performance digital motion controller are discussed. Some new control strategies are presented and the extension of some existing strategies is considered. The results given demonstrate the performance improvements yielded by different controller elements.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)185-196
Aantal pagina's12
TijdschriftAutomática e Instrumentación
Volume23
Nummer van het tijdschrift187
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

SP-89-000046; EDB-89-15091

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High performance digital motion controller'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit