High performance 3D sound localization for surveillance applications

F. Keyrouz, K. Dipold, S. Keyrouz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

7 Citaten (Scopus)
251 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High performance 3D sound localization for surveillance applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen