High-order damage models for the modelling of fracture in quasi-brittle materials.

M.G.D. Geers, R.H.J. Peerlings, R. Borst, de, W.A.M. Brekelmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelMaterial Instabilities in Solids
RedacteurenR. Borst, de, E. Giessen, van der
UitgeverijWiley
Pagina's405-423
ISBN van geprinte versie978-0-471-97460-4
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit