High-level translation of adaptive hypermedia applications

Ewald Ramp, Paul De Bra, Peter Brusilovsky

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-level translation of adaptive hypermedia applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering