High-level modeling of a high-speed flash A/D converter for mixed-signal simulations of digital telecommunication front-ends

J. Compiet, P.W.T. Jong, de, P. Wambacq, G. Vandersteen, S. Donnay, M. Engels, I. Bolsen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High-level modeling of a high-speed flash A/D converter for mixed-signal simulations of digital telecommunication front-ends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen