High-frequency oscillator design for integrated transceivers

J.D. Tang, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-71
Aantal pagina's23
TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
Volume68
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit