High-energy phenomena in laboratory and thunderstorm discharges

C. Köhn

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

812 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Ebert, Ute M., Promotor
  • van Deursen, Alexander P.J., Co-Promotor
Datum van toekenning28 okt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6203-669-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit