High electron mobility InN

R.E. Jones, S.X. Li, E.E. Haller, H.C.M. Genuchten, van, K.M. Yu, J.W. Ager, Z. Liliental-Weber, W. Walukiewicz, H. Lu, W.J. Schaff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High electron mobility InN'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie