High-dynamic-range displays : contributions to signal processing and backlight control

M. Hammer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1991 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, Gerard, Promotor
  • Langendijk, E.H.A., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3621-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit