High circular polarization of electroluminescence achieved via self-assembly of a light-emitting chiral conjugated Polymer into multidomain cholesteric films

D. Di Nuzzo, C. Kulkarni, B. Zhao, E. Smolinsky, F. Tassinari, S.C.J. Meskers, R. Naaman, E.W. Meijer, R.H. Friend

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

111 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High circular polarization of electroluminescence achieved via self-assembly of a light-emitting chiral conjugated Polymer into multidomain cholesteric films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen