High-capacity transmission over polymer optical fiber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)
244 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-capacity transmission over polymer optical fiber'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen