High-capacity optical wireless communication using 2-dimensional IR beam steering

T. Koonen, A. Khalid, J. Oh, F. Gomez-Agis, E. Tangdiongga

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-capacity optical wireless communication using 2-dimensional IR beam steering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics