High angular resolution diffusion imaging : processing & visualization

V. Prckovska

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High angular resolution diffusion imaging : processing & visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen