High and intermediate temperature sodium-sulfur batteries for energy storage: development, challenges and perspectives

Georgios Nikiforidis (Corresponding author), M.C.M. van de Sanden, Michail N. Tsampas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

76 Citaten (Scopus)
192 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High and intermediate temperature sodium-sulfur batteries for energy storage: development, challenges and perspectives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering

Engineering