Hierarchical zeolites prepared by organosilane templating : a study of the synthesis mechanism and catalytic activity

A.J.J. Koekkoek, C.H.L. Tempelman, V. Degirmenci, M. Guo, Z. Feng, Can Li, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hierarchical zeolites prepared by organosilane templating : a study of the synthesis mechanism and catalytic activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen