Hierarchical test development and design-for-testability for (a)synchronous semi-custom ASICs

J. Leenstra

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  757 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Jess, Jochen, Promotor
  • Höfflinger, B., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning20 apr 1993
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-9005928-8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit