Hierarchical states in the compositional interchange format

H. Beohar, D.E. Nadales Agut, D.A. Beek, van, P.J.L. Cuijpers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hierarchical states in the compositional interchange format'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen