Hierarchical MFI zeolites : novel synthesis strategies and applications in catalysis

L. Meng

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

907 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Goesten, M.G., Co-Promotor
Datum van toekenning9 jan 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4421-9
StatusGepubliceerd - 9 jan 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit