Hierarchical Bayesian myocardial perfusion quantification

Cian M. Scannell (Corresponding author), Amedeo Chiribiri, Adriana D. M. Villa, Marcel Breeuwer, Jack Lee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hierarchical Bayesian myocardial perfusion quantification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Mathematics

Psychology

Food Science