HIELOW: Hierarchical Logit for Windows. Software Review

B.G.C. Dellaert, P.J.H.J. Waerden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-137
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Retailing and Consumer Services
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'HIELOW: Hierarchical Logit for Windows. Software Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit