Hide-and-seek: a linear time algorithm for polygon walk problems

A.F. Cook IV, C. Fan, J. Luo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hide-and-seek: a linear time algorithm for polygon walk problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde