Hidden treasures, Data treatment necessary to find patterns in microarray results, Examples of cardiovascular research on incyte arrays

C.T.A. Evelo, E.G.W. Voert, ter, B.C. Hamans, H.M.M. Eikelder, ten, G. Porter, Y.M. Pinto, M.J.A.P. Daemen, E. Lutgens, W.M. Blankesteijn, J.F.M. Smits, H.A.J. Struijker Boudier

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel5th ArrayNL meeting, January 22, 2002, Utrecht, The Netherlands
Plaats van productieS.l.
Uitgeverijs.n.
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit