Hiërarchisch decompositionele keuzemodellen en ruimtelijk keuzegedrag : empirische toetsing (2)

H.J.P. Timmermans, R.E.C.M. vd Heijden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

31 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het eerste artikel van deze serie van twee is een uitbreiding gegeven aan de methode van hiërarchische informatie-integratie, zodat deze methode niet alleen bruikbaar is voor de bestudering van preferentiestructuren, maar ook voor de bestudering van keuze- en beslissingsprocessen. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van deze nieuwe methode in de studie van ruimtelijk recreatiegedrag empirisch beproefd. De resultaten van deze studie geven aan dat hiërarchische informatie-integratie een interessante methode vormt voor de bestudering van complex ruimtelijk keuzegedrag.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)288-291
Aantal pagina's4
TijdschriftRecreatie en Toerisme
Volume1988
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit