Hexameric cycles from hydrogen-bonded ureido-pyrimidinones

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hexameric cycles from hydrogen-bonded ureido-pyrimidinones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie