Hexachlorobenzene and 1,1-di(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethene in serum of uremic patients and healthy persons : determination by capillary gas chromatography and electron capture detection

G.A.F.M. Rutten, A.C. Schoots, R. Vanholder, R. DeSmet, S.M.G. Ringoir, C.A.M.G. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hexachlorobenzene and 1,1-di(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethene in serum of uremic patients and healthy persons : determination by capillary gas chromatography and electron capture detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen