Heuristic reevaluation of the bacterial hypothesis of peptic ulcer disease in the 1950s

Dunja Šešelja, Christian Straßer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heuristic reevaluation of the bacterial hypothesis of peptic ulcer disease in the 1950s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen