Heuristic mining revamped : an interactive, data-aware, and conformance-aware miner

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
215 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heuristic mining revamped : an interactive, data-aware, and conformance-aware miner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science