Heterogeneous multi-agent resource allocation through multi-bidding with applications to precision agriculture

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heterogeneous multi-agent resource allocation through multi-bidding with applications to precision agriculture<sup>⁎</sup>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen