Heterogeneous liquid phase oxidation reactions with CoAPO-5

J.H.B.H. Hirschberg

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijMoleculaire Heterogene Katalyse
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit