Heterogeneous distribution of entanglements in the polymer melt and its influence on crystallization

D.R. Lippits, S. Rastogi, G.W.H. Höhne, B. Mezari, P.C.M.M. Magusin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelPMSE Division, 234th ACS National Meeting
UitgeverijAmerican Chemical Society
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamPMSE Preprints
Volume40
ISSN van geprinte versie1550-6703

Citeer dit