Heterogeneous catalytic studies under reaction conditions

B.G. Anderson, J.W. Niemantsverdriet, G.A. Somorjai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-46
TijdschriftCaTTech
Volume3
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit