Heterogeneity in passenger satisfaction with air-rail integration services: results of a finite mixture partial least squares model

Yalong Yuan, Min Yang (Corresponding author), Tao Feng, Soora Rasouli, Dawei Li, Xinpei Ruan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heterogeneity in passenger satisfaction with air-rail integration services: results of a finite mixture partial least squares model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen