Heterogene catalyse

G.C.A. Schuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Do waarde van de produkten die jaarlijks via heterogene katalytische weg worden geproduceerd, bedraagt vele miljarden guldens. Ook bier wordt de economic in steeds sterkere mate gedragen door de groeiende kennis van do chemische binding, leidende tot een beter begrip van de aard der katalysatoren en van het mechanisme der gekatalyseerde reacties.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)209-225
TijdschriftChemisch Weekblad. Chemische Courant
Volume62
Nummer van het tijdschrift18
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit