Het voorspellen van dynamisch gedrag en positioneringsnauwkeurigheid van constructies en mechanismen (1)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)671-678
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume22
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit