Het voorspellen van dynamisch gedrag en positioneringsnauwkeurigheid van constructies en mechanismen (3)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)763-769
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume22
Nummer van het tijdschrift18
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit