Het vergroten van bestuurlijk vermogen in de produktie-organisatie

P.J.L.M. van Amelsvoort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

248 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)274-282
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume61
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit