Het toucheren als controlemiddel van geschraapte vlakken

H.L.M. Duyse, van, J. Koning, P.H. Leyendeckers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)265-268
TijdschriftMetaalbewerking
Volume28
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit