Het specificeren van informatiesysteemkwaliteit door communicatie met eindgebruikers

F.J. Heemstra, R.J. Kusters, J.W. Tierolf, J.J.M. Trienekens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing nemen steeds meer een centrale plaats in bij informatiesysteem ontwikkeling. De 'klassieke' concepten gericht op 'tijd' en 'geld' voldoen niet langer als het er om gaat te voldoen aan de eisen en wensen van alle belanghebbenden. Opdrachtgevers wensen de verzekering dat behalve op tijd en binnen budget, bet eindprodukt ook zal voldoen aan een wat vager begrip als 'kwaliteit'. De bestaande kwaliteitsbeheersingsmethoden geven echter in de eerste fase van systeemontwikkeling geen voldoende handvat voor het bespreekbaar maken van of onderhandelen over de kwaliteitsbehoeften. In dit artikel is een methode beschreven met behulp waarvan het mogelijk is de kwaliteits-eisen van een informatiesysteem af te leiden. Hierbij wordt expliciet uitgegaan van kennis die bij alle belanghebbenden aanwezig is. De methode sluit aan bij bestaande methoden gericht op het realiseren van kwaliteits-eisen. De methode is in de praktijk getest en heeft haar waarde bewezen.
Originele taal-2Engels
TitelBedrijfskunde en technologie NOBO zesde onderzoekdag, Rotterdam, 10 november 1993
RedacteurenJ.F. Schreinemakers, B.G.F. Pol
Pagina's261-268
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het specificeren van informatiesysteemkwaliteit door communicatie met eindgebruikers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit