Het simuleren van duurzame systemen in de gebouwde omgeving met Matlab/SimuLink/Comsol

A.W.M. Schijndel, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Duurzame systemen in de gebouwde omgeving zijn vaak holistisch. Het is duidelijk dat er vele duurzame systemen in de gebouwde omgeving zijn, die niet als een eenvoudige optelling van de componenten te begrijpen zijn en hun toekomstige ontwikkeling maar beperkt voorspelbaar is. Multiphysics behelst simulaties gebaseerd op meerdere fysische modellen of meerdere simultane fysische fenomenen. Het is een van de gereedschappen om holistische systemen te bestuderen. Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van recente modelleerontwikkelingen op het gebied van Multiphysics en MatLab/SimuLink/Comsol, die betrekking hebben op de duurzame systemen in de gebouwde omgeving. In het artikel worden zowel componenten als holistische benaderingen behandeld. Hierbij worden hoge resolutie modellen gepresenteerd van o.a. aquifers, bodemwarmtewisselaars, wijk- en gebouwen inclusief bijbehorende installaties en regelaars. Geconcludeerd wordt, dat de gepresenteerde ontwikkelingen veelbelovend zijn voor toepassingen van duurzame systemen in de gebouwde omgeving.
Originele taal-2Nederlands
TitelIBPSA-NVL 2010 Conference
Plaats van productieEindhoven
Pagina's1-8
StatusGepubliceerd - 2010
Evenementconference; IBPSA-NVL 2010 Event; 2010-10-14; 2010-10-14 -
Duur: 14 okt. 201014 okt. 2010

Congres

Congresconference; IBPSA-NVL 2010 Event; 2010-10-14; 2010-10-14
Periode14/10/1014/10/10
AnderIBPSA-NVL 2010 Event

Citeer dit