Het schatten van kosten van software-projecten : een geannoteerde bibliografie

F.J. Heemstra, J.C. Vliet, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)643-648
TijdschriftInformatie
Volume29
Nummer van het tijdschriftextra editie
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit