Het Saramacca project, een gedroomde joodse vestiging in Suriname

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)484-485
TijdschriftInternationale Spectator
Volume65
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit