Het ontwikkelen van een geïntegreerd optisch circuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-38
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fotonica
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit