Het ontwerpen van stangenmechanismen (6)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1062-1067
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume22
Nummer van het tijdschrift25
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit