Het ontwerpen van stangenmechanismen (5)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1033-1037
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume22
Nummer van het tijdschrift24
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit