Het ontwerpen van stangenmechanismen (4)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)984-992
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume22
Nummer van het tijdschrift23
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit