Het ontwerpen van stangenmechanismen (3)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)948-951
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume22
Nummer van het tijdschrift22
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit