Het ontwerpen van stangenmechanismen (1b)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)847-851
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume22
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit