Het ontwerpen van een dubbelkrukmechanisme met gegeven verhouding aan de uitgang

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)117-119
TijdschriftDe constructeur
Volume2
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit