Het ontsteken van gasontladingen

W.J.M. Brok, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

"When discharged through an exhausted receiver this stream often divides itself into a variety of beautiful rivulets, which are continually changing their course, uniting and dividing again in the most pleasing manner" [i]. Dézé öbservatie van Joseph Priestly uit de achttiende eeuw verhaalt over één van de eerste.experimenten met gasontladingen. Ondanks de rijke geschiedenis van het vakgebied is zelfs vandaag de dag het tijds- en plaatsafhankelijke gedrag van ontladingen nog altijd niet goed begrepen, Ietterlijk vanaf het moment van ontsteken
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)134-138
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume72
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het ontsteken van gasontladingen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit