Het ongerijmde van het gewone

D.C. Apon

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 1970

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Architectonisch Ontwerpen aan de Afdeling der Bouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven op 29 mei 1970.

Citeer dit